Facebook

Twitter

YouTube

ul. Michała Hubego 1/1 w Złotowie, telefon: 67 349 16 91
plenfrderu

 

 

INFORMACJE NA TEMAT KORONAWIRUSA SARS-CoV-2

OBECNA SYTUACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKI (22.03.2020 GODZ. 12.00)

LICZBA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ LICZBA OSÓB OBJĘTYCH NADZOREM LICZBA OSÓB HOSPITALIZOWANYCH LICZBA OSÓB Z DODATNIM WYNIKIEM SARS-CoV-2

 

126

 

67

 

1

 

0

 

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie 800 190 590

Telefon alarmowy PSSE Złotów 693 532 730

Infolina dla osób przyjeżdżających zza granicy  22 523 88 80

Bieżące informacje na temat koronawirusa na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego zobacz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie przekazyje informację GIS na temat koronawirusa   komunikat 20.03.2020

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 20.03.2020

Szczepienia ochronne - czytaj

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Północnych Włoch czytaj

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z 04.03.2020 r. -zobacz

Ulotka dla podróżujących - zobacz

Wytyczne dla hoteli - zobacz

Mapa zachorowań - zobacz

Koronawirus- pamietaj.

Rekomendacje dla dyrektorów placowek oświatowych

Koronawirus Jak zapobiegać.

Plakat- Koronawirus

 

Jak korzystać ze studni oligoceńskich publicznie dostępnych? czytaj

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie uprzejmie informuję, że w roku 2020 zaszły istotne zmiany dotyczące procedury powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności. Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U.z 2019 r. poz. 2499).  Informacje o zmianach w rozporządzeniu dostępne są na stronie GIS: zobacz

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie informuje, iż dnia 14 grudnia 2019 r. wchodzą w zycie nowe przepisy unije dotyczące importu żywności z państw trzecich - czytaj więcej

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie informuje, iż z dniem 1 lipca 2019 r. nie działa Punkt Szczepień przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Informacje na temat szczepień można uzyskać na stronie : www.szczepieniadlapodrozujacych.pl

 

KOMARY W POLSCE - RYZYKO ZDROWOTNE. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego czytaj

 

Komunikaty nr V i VI Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy wraz z załącznikami czytaj

 

 PRODUKCJA PIERWOTNA-  OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA  I WYMAGANIA HIGIENICZNE czytaj

 

KURS DLA GRZYBOZNAWCÓW 2019 czytaj

 

 

Zapraszamy do oglądania videobloga Wojewódzkei Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pozaniu.

Ocinek 1: Szczapienia 1 - zobacz

 

 

 

KONKURS DOBRYCH PRAKTYCH  ulotka

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w ramach europejskiej kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” pod hasłem „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” zaprasza wszystkie firmy i organizacje do udziału w europejskim Konkursie Dobrych Praktyk .

Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji, które szczególnie aktywnie
i efektywnie zarządzają ryzykiem związanym z występowaniem substancji niebezpiecznych w miejscu pracy oraz wprowadzili w swoim przedsiębiorstwie/organizacji odpowiednie rozwiązania z tym związane.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy: etap krajowy (organizowany przez CIOP-PIB) i etap europejski (organizowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy). Termin przesyłania zgłoszeń dla firm i organizacji w Polsce upływa w dniu 22.01.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu na etapie krajowym odbędzie się w I połowie lutego 2019 r. a uroczyste wręczenie dyplomów laureatom tego etapu jest planowane wiosną 2019 r., podczas specjalnie w tym celu zorganizowanej konferencji.

Dodatkowe informacje o konkursie, formularz wniosku oraz kryteria oceny znajdują na stronie http://bit.ly/chemia-ciop-konkurs.

 

  PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PREKURSORÓW NARKOTYKOWYCH KATEGORII 2 CZYTAJ

 

 

 KOMUNIKATY kOMISJI DS. NDS I NDN CZYTAJ

 

 

SOLARIUM - WYMAGANIA I OBOWIĄZKI - czytaj

 


 

 

 

 

 

 SZCZEPIENIA PRZECIW PNEUMOKOKOM

Wiosna bez pneumokoków

Komunikat Ministra Zdrowia dla rodziców

Komunikat Ministra Zdrowia dla świadczeniodawców

List konsultanta ds. epidemiologii

 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZŁOTOWIE INFORMUJE O ZMIANIE  USTAWY: TEKST JEDNOLITY USTAWY Z DNIA 9 LISTOPADA 1995R O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI UŻYWANIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH OPUBLIKOWANO W DZ U Z 2017 R. POZ. 957.

 

 

 

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter